WSL

Change Images and Containers Directory for Docker Desktop With WSL2 Backend

Quit docker-desktop wsl --shutdown Export Docker Desktop data wsl --export docker-desktop-data D:\data.tar wsl --unregister docker-desktop-data Import the exported data to your desired location wsl --import docker-desktop-data D:\wsl\docker-desktop-data d:\data.tar --version 2 restart docker-desktop λ wsl -l -v NAME STATE VERSION * Ubuntu2 Running 2 docker-desktop-data Running 2 docker-desktop Running 2